Mateřská škola:
Jiráskova 1141
Moravská Třebová
571 01
 
menu
 
MŠ, Jiráskova 1141, Moravská Třebová 571 01
 

Naše II. Mateřská škola Jiráskova 1141 v Moravské Třebové a její  odloučené pracoviště MŠ Tyršova mají v současné době 8 tříd, ve kterých je počet dětí navýšen až na 27 dětí. V mateřské škole pracuje 16 pedagogických pracovnic a 11 provozních zaměstnanců. Obě budovy se nachází téměř ve středu města a jsou obklopeny prostornou, účelově zařízenou a udržovanou zahradou. Mají také vlastní školní jídelnu.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu :

"PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM".

 

Naše motto: 

"Nic není v rozumu, co neprošlo všemi smysly."

Do vzdělávání zařazujeme rovněž:

  • předplavecký výcvik
  • logopedickou prevenci
  • výcvik bruslení
  • kroužek anglického jazyka
  • taneční kroužek
  • pískání na flétnu

Úzce spolupracujeme s místními základními školami a speciální mateřskou školou. Nezapomínáme ani na starší občany - pravidelně je  navštěvujeme s programem a malým  dárečkem.

 

Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační program.