Mateřská škola:
Korálka- Na Parkáni 107
Miletín
507 71
 
menu
 
Základní škola K.J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín, Na Parkáni 107
 

Vítejte u nás. Jsme mateřskou školou RODINNÉHO TYPU, která jako jediná v okrese Jičín pracuje podle projektu Světové zdravotnické federace s názvem “Škola podporující zdraví”. Působíme v obci Miletín, kam se jezdí především za historií, protože je rodištěm českého básníka a sběratele lidových písní a říkadel K.J.Erbena. Zdejší mateřská škola je místem v obci, které skutečně nabízí každý den vlídnou pracovní a hravou pohodu. Už její jméno Korálka jsme v září 1993 vybrali tak, aby napovědělo, že přesto, že jako korálky jsme každý jiný a jinak zajímavý, všechny nás spojuje pomyslná “šňůrka” pospolitosti a touhy po tom, aby nám bylo spolu dobře po těle i po duši. Takové soužití realizujeme vědomě a důsledně nejméně od roku 1997 opravdu systematicky a všestranně, o čemž svědčí opakované bezproblémové schvalování našich Kurikul podpory zdraví realizovaných při výchovné práci s dětmi garantem projektu Státním zdravotním ústavem v Praze, stejně jako opakované velmi pozitivní závěry školní inspekce.

Škola je umístěna v prostorné a velmi dobře vybavené zahradě nedaleko centra obce, cca 300 m od náměstí podél hlavní komunikace směrem na Hořice. Nevýhodnou polohu blízké silnice jsme vyřešily osázením této části zahrady keři, které tvoří “živý” plot po celé délce . Budovu tvoří původní rodinná vilka, u které byla v letech 1961-63 provedena přístavba a v letech 2001-2002 uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor, která zkvalitnila prostředí, jež odpovídá velmi dobře našemu zaměření. Díky mimořádnému sponzorskému daru s.p.LESY ČR a za pomoci zřizovatele se nám podařilo v roce 2009 vybudovat podél celé budovy prostornou zastřešenou pergolu, která chrání děti  v létě před prudkým sluncem a umožňuje nám zdravý pobyt venku i za trvalého či prudkého deště.

Budova je vytápěna elektricky akumulačními kamny.V přízemí jsou umístěny dvě třídy,šatna dětí,kancelář pro personál,sociální zařízení a kuchyňka, v podkroví ložnice dětí s malým sociálním zařízením a půda. Škola je dvoutřídní s kapacitou 40 míst, v tomto školním roce opět plně využita. Obě třídy jsou věkově smíšené a naplněné tak,aby spolu mohli být sourozenci a kamarádi. Děti jsou přijímány na základě zápisu,který se uskutečňuje vždy během měsíce května. Rodině dítěte nabízíme adaptační období v rozsahu zcela na vůli matky. V současnosti zaměstnáváme dvě plně kvalifikované učitelky, vedoucí pracovnici a jednu provozní pracovnici (školnice a uklízečka v jedné osobě). Těší nás, že máme mezi sebou i ve vztahu s rodiči klidné a skutečně vstřícné vztahy. Zřizovatelem školy je Město Miletín. Od 1.1.2006 je naše MŠ sloučena se ZŠ v Miletíně v jeden právní subjekt. Díky dosavadní velmi dobré spolupráci a podpory obce má škola dobré materiální vybavení nejen učebními pomůckami, ale i čističkami vzduchu, ekologickým vysavačem a rehabilitačními prostředky.

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE MŠ vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání a zaměřuje se na výchovu dítěte předškolního věku ke zdravému způsobu života. Pracujeme podle vzdělávacího programu. Škola podporující zdraví - Zdravá mateřská škola, schváleného MŠMT ČR ke dni 30.5.1995. MŠ je do tohoto programu zařazena od 4.7.1997, kdy poprvé získala certifikát Státního zdravotního ústavu - garanta celého projektu. Od této doby tento důležitý certifikát každé 3 roky velmi úspěšně obhajujeme. Školní vzdělávací programy - KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ, které byly v tomto směru zpracovány nás zařadily do evropského programu škol s tímto specifickým zaměřením. Stěžejním cílem tohoto programu a jeho kurikula je takové působení na děti, aby se již od mateřské školy učily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Závazné jsou pro nás dva integrující principy: 1.Respekt k přirozeným lidským potřebám. 2.Rozvíjení komunikace a vzájemné spolupráce. (Blíže viz.: "Menu -Vývěska" - Schéma zdravé mateřské školy)

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení s důrazem na pohodu školního prostředí jako předpokladu důvěry, bezpečí a absence stresu. Podmínkou uskutečňování této koncepce je otevřenost školy a velmi úzká spolupráce všech zúčastněných : dětí, rodičů, pedagogického i provozního personálu, zřizovatele a dalších odborných partnerů.