Mateřská škola:
Staňkova 18
Mikulovice
530 02
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Mikulovice
Staňkova 18
Pardubice
530 02
Základní škola a Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 466 636 811
E-mail: ms.mikulovice@volny.cz
www: www.zs-mikulovice.vesele.info/materska-skolka
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 60159081
Kontaktní osoba: radoslava Broulíková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
 

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice, jehož zřizovatelem je obec Mikulovice.

Zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku podle školního vzdělávacího programu „Rok v MŠ“, do kterého mohou rodiče kdykoliv nahlédnout v MŠ.

Pravidla pobytu v MŠ upravuje školní řád MŠ Mikulovice.

 

Kapacita:                28 dětí

Maximální počet ve školním roce 2010/2011:   26
Délka provozu:   6,30 – 16,00 hodin
Převzetí dětí:      6,30 –   8,00  hodin

V 8,00 hodin se školka zamyká. Děti však mohou rodiče přivádět kdykoliv, nejlépe po předchozí domluvě s učitelkami MŠ.
Zákonní zástupci mohou odhlašovat děti v době od 6,30 - 7,30 hodin na týž den

Pracovníci MŠ

Zástupkyně ředitele pro MŠ:       Radoslava Broulíková
Učitelka MŠ:                                Miroslava Zemanová
Školnice:                                      Romana Dolejšová

Režim dne

  6,30 -   8,55               hry a činnosti dle volby dětí ,  ranní cvičení , Přesnídávka
  8,55 -   9,40               řízené činnosti a hry dětí
  9,40 - 11,40               příprava na pobyt venku
11,40 - 14,05               příprava na oběd , oběd , odpočinek
14,05 - 16,00               pohybová chvilka, hygiena , svačina
                                    odpolední zájmové činnosti

Denní režime není pevný, lze ho měnit dle aktuální situace, počasí.Dětem, které nepotřebují spánek je nabídnuta po odpočinku náhradní činnost.

 

Poplatky

 

1)  Úplata za pobyt v MŠ

Úplatu za pobyt dítěte v MŠ stanoví směrnice č. 10/2009.  
Ve školním roce 2010/2011 byla výše úplaty stanovena ve výši 280,- Kč měsíčně.