Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
Aktuální informace
 
STÁLE PLATÍ!!! 
Opatření pro vstup a pohyb osob v MŠ (rodiče, cizí osoby..):
  • po vstupu do MŠ si vydesifikujte ruce (dezinfekce na stolku u vstupních dveří)
  • po celou dobu pobytu v MŠ mějte nasazený respirátor
  • v šatnách dětí pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu a pokud možno dodržujte od dalších osob vzdálenost 2m
Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna tím, že :               

nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiné respirační nemoci (nemá kašel, rýmu, bolesti hlavy, břicha, průjem ...)


Milí rodiče a děti,
moc mě to mrzí, ale z důvodu covidové situace v MŠ, kdy máme uzavřeny dvě třídy, musíme zrušit plánovanou akci "Rozsvícení vánočního stromu" před MŠ, která se měla konat 1.12.2021. 

Informace pro rodiče dětí, které jsou v karanténě.
Na základě množících se dotazů sděluji:
- pokud se Vám hygiena stále neozývá a chcete dítě otestovat, je pro Vás řešením zaregistrovat dítě na PCR test sami, testy pro děti jsou bezplatné.

Důležité kontakty:  

1.třída  573 337 362                                      2.třída  573 331 245

3.třída  573 331 243
4.třída  573 331 244
MŠ Trávník  573 339 631
ŠJ + účetní  573 338 460

Kontakty na ředitelku:
email: ms.gorkeho@ms-kromeriz.cz
mobil: 722 370 555 - volejte pouze v době provozu školy
pevná linka: 573 337 362
23.12.- 31.12.2021 vánoční prázdniny v ZŠ.
MŠ bývá každoročně také uzavřena, rodiče byli informováni na třídních schůzkách v září.
Docházku vašeho dítěte do MŠ dne 23.12. nahlaste učitelkám ve třídách.