Mateřská škola:
Konecchlumí 61
Konecchlumí
507 05
 
menu
 
MŠ KONECCHLUMÍ
 
Naše mateřská škola je dvoutřídní. Máme vybavenou a prostornou zahradu, kterou se snažíme využívat za každého počasí. Školní zahrada nám poskytuje vhodné zázemí k rozvoji environmentální výchovy, pohybovým hrám a spontánnímu pohybu.  Snažíme se, aby měly děti ve třídách dostatek podnětů, pomůcek a materiálů k tvoření. Pro zpestření programu plánujeme různé akce, výlety a divadélka. 

Třídu Berušek, která je v přízemí navštěvují převážně děti od 2 do 4 let. U dětí se zaměřujeme na poklidnou adaptaci, jelikož dítě potřebuje při přechodu z rodiny do mateřské školy milý a trpělivý přístup. Velmi důležité je vytvořit dítěti příjemné a klidné prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně.

Třídu Žabiček, která se nachází v prvním patře navštěvují děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti pětileté. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti dětí, respektujeme jejich individualitu, podporujeme jejich zájmy a připravujeme děti na vstup do školy.

Naším společným cílem je přistupovat k dětem individuálně a vytvářet jim vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Vedeme děti k sebehodnocení, vyjadřování svých názorů a pocitů. Využíváme různé metody pedagogické práce. Podporujeme jedinečnost každého dítěte. Velmi důležitá je pro nás komunikace a spolupráce s rodiči dětí. 
Snažíme se, aby byla mateřská škola místem, do kterého se dítě těší, kde se cítí bezpečně a zažívá pocit radosti, úspěchu a pohody.

Těšíme se, že přijdete mezi nás ... 

Personální obsazení: 

Ředitelka MŠ: Bc. Renata Stránská  (Žabičky)
Učitelky: 
Zdena Erlebachová (Žabičky)
Dana Jarošová (Berušky)
Lenka Brynychová (Berušky)

Asistentka pedagoga: Jana Horáčková
O přípravu svačin a úklid se nám stará: Martina Měsíčková
O úklid se nám stará: Radana Hušková


Provozní doba mateřské školy: 6:30 - 16:00

Kontakty:

Ředitelka MŠ: 774 743 637

Berušky: 704 263 857 

Žabičky: 704 263 836

email: ms.konecchlumi@seznam.cz