Mateřská škola:


 
menu
 
MŚ, Kmochova 335, Kolín 280 02
 
Naše mateřská škola je nejstarší mateřskou školou v Kolíně. Byla založena 1.12.1925 a navázala na tradici kolínského předškolního vzdělávání sahá až do 2. poloviny 19. století. Od svého založení putovala několik let po nevyhovujících prostorách, až konečně 24. 6. 1947 zakotvila ve vile se zahradou stojící na místě rodného domu básníka J.S. Machara. Její umístění téměř v centru města, snadná dostupnost pro místní i dojíždějící, rodinnost prostřed klima a její výchovně vzdělávací náplň obohacená o nabídku dalších aktivit, jsou atributy oblíbenosti této školky. Její absolventi dnes v rolích rodičů, prarodičů, či dokonce praprarodičů sem přivádějí své potomky a s radostí vzpomínají na krásné dětství zde prožité. Jedním z nejznámějších absolventů je bývalý premiér Miloš Zeman. Mateřská škola je dvojtřídní s kapacitou 45 dětí. Pracuje dle vlastního kurikula nazvaného „ŠIKULKA“
V I. třídě s názvem “BROUČCI“ jsou soustředěny děti 3-5 leté, vzdělávající se dle třídního vzdělávacího programu „POHÁDKOVÝ SVĚT“jenž svým zaměřením uvádí děti prostřednictvím pohádek do reálného světa a seznamuje je s ním.
Ve II. třídě s názvem „MOTÝLCI“ jsou soustředěny děti 4,5 - 6 leté,popř. děti s odkladem školní docházky, vzdělávající se dle třídního vzdělávacího programu „ ZVÍDÁLEK“, který si klade za cit vzbudit v dětech přirozenou zvídavost, touhu po poznání, experimentování a objevování zákonitostí okolního světa, hledání souvislostí a příčin jevů, podporovat aktivní zájem dítěte uplatnit a ukázat co umí, zvládne a dokáže.