Mateřská škola:
Rybnice 105
Kaznějov
331 51
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Kaznějov
Rybnice 105
Plzeň - sever
331 51
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 373 333 401
E-mail: kestlerova@seznam.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 75005859
Kontaktní osoba: Eva Kestlerová

Mateřská škola Rybnice
 

O NÁS:

Mateřská škola se nachází v lesnaté oblasti severního Plzeňska, v obci Rybnice. Je umístěna v okrajové, klidné  části obce s možností vycházek  do přírody - do lesa, na letiště, ke koním a pod.

Stojí na jižním slunečném svahu s hezkou vyhlídkou. Mateřská škola se rozkládá v bývalé základní škole. Budova je patrová - 1. patro obývá obecní úřad a v přízemí se nachází mateřská škola.

Vnější areál tvoří velká zahrada s pestrým vybavením - průlezky, velké pískoviště, domeček pro děti, kolotoč, houpačky. Je prostorná s množstvím stromů a keřů.

Zřizovatel mateřské školy je Obecní úřad v Rybnici.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI:

Kroužky:

Šikulky - hudebně- pohybový, hra na zobcovou flétnu

Rybničánek - šikovných rukou, zaměřený na pracovní a výtvarnou činnosti

Zájmové činnosti:

 • předplavecký výcvik ( seznamování s vodou, hry ve vodě - navštěvujeme bazén v Základní škole v Kaznějově)
 • logopedická péče ( napomáháme s odstraňováním vad řečí u dětí)
 • grafomotorická cvičení ( příprava na psaní, uvolnění ruky, správné držení ruky)
 • anglický jazyk ( otvíráme pouze při větším počtu přihlášených dětí, dojíždí lektorka)

TŘÍDY:

Naše mateřská škola je jednotřídní. Využíváme pěti místností s příslušenstvím. Kapacita mateřské školy je stanovena na 20 dětí. V letošním školním roce 2007/2008 máme kapacitu naplněnou. Počty dětí se každý rok mění.

STRAVOVÁNÍ:

V naší mateřské škole máme školní výdejnu ( tzn., že svačinky a přesnídávky nám připravuje p. kuchařka a obědy jsou dováženy z vývařovny). Každý den máme výběr ze tří hlavních chodů. Jídla jsou plnohodnotná, pestrá. Často bývají obohacená čerstvou zeleninou, ovocem nebo zeleninovými saláty.

Akce, kterých se děti se svými učitelkami zúčastnily v roce 2008

 • Návštěva Základní školy v Kaznějově
 • Zápis do základní školy
 • Zápis do Mateřské školy v Rybnici
 • Barvení velikonočních vajíček
 • Pěší výlet  "Putování za zajíčkem"- plnění pohybových, znalostních a hudebních úkolů
 • Návštěva Domu dětí Radovánek v Kaznějově - práce s hlínou- tácek pod hrnek
 • Hudební divadlo "Zpívánky"
 • Návštěva divadelního představení "To už stačí Kleofáši"
 • Dárek pro maminky - posezení  s rodiči + výroba dárku pro maminky
 • Návštěva žáků ZŠ ve Třemošné - zahráli nám divadelní představení "Pastelky";"Lesní chaloupka"
 • Výlet do Domu dětí Čtyřlístek v Plasích - ekologicky zaměřená akce "Manka a Rumcajs"
 • Pěší výlet k Velkému mostu-plnění úkolů
 • Pěší výlet na letiště a zde plnění sportovních disciplín - skok, hod, běh "Sportovní hry"
 • Návštěva společnosti Adra - hrála sdětmi hry, které hrají děti v rozvojových zemích
 • Návštěva muzea strašidel
 • Divadelní představení "Kuk a Cuk"
 • Návštěva Domu dětí Čtyřlístek v Plasích - ekologicky zaměřená akce "Krtek a kamarádi"
 • Návštěva Domu dětí Radovánek v Kaznějově - práce s hlínou - "Zvoneček"
 • Pečení cukroví
 • Vánoční posezení s nadílkou
 • Zdobení vánočního stronmku pro zvířátka


KONTAKTY:

Telefon: 373 333 401

E-mail: kestlerova@seznam.cz

Zaměstnanci školy:

ředitelka mateřské školy:  Kestlerová Eva

učitelka mateřské školy: Lavičková Petra

školnice a kuchařka: Krsová Marie