Mateřská škola:
Na Rybníčku 1316
Humpolec
396 01
 
menu
 
Mateřská škola Humpolec, Na Rybníčku 1316
 
Mateřská škola Humpolec, Na Rybníčku 1316 byla uvedena do provozu v roce 1981 zprvu jako závodní mateřská škola, poté jako samostatné zařízení města Humpolec. Od 1.1.2003 je jednou ze tří součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526.

Mateřská škola je umístěna v budově pavilónového typu, kde jsou prostory pro čtyři až pět tříd s příslušenstvím, kuchyň a další pomocné prostory. Jednotlivé pavilóny jsou spojeny koridorem.
V minulých letech proběhly v budově rozsáhlé rekonstrukce. Byla vyměněna střešní krytina, byla zrekonstruována hygienická zářízení pro děti, výrazně se změnily interiéry tříd.
Rekonstrukce proběhly i ve školní kuchyni.
Součástí mateřské školy je velká zahrada, která je dobře udržována a poskytuje dětem dostatečné možnosti pro relaxaci. Jsou zde čtyři velká pískoviště, průlezky, houpačky. Zahrada splňuje hygienické požadavky, k dispozici jsou zahradní toalety, zahradní vodovod, který umožňuje hry s vodou v parných dnech a kropení pískošť. Zeleň poskytuje stín a udržuje příjemní klima.
V současné době je kapacita mateřské školy 132 dětí. Podle počtu zapsaných dětí na příslušný školní rok otvíráme čtyři nebo pět tříd s maximálním počtem 28 dětí ve třídě.
Jednotlivé třídy označujeme jmény zvířátek - Berušky, Motýlci, Včeličky a Čmeláčci. Třídy jsou věkově smíšené, zpravidla dvě třídy starších dětí a dvě až tři třídy mladších dětí.
Toto rozdělení dětí do tříd nám umožňuje například vyhovět rodičům a umístit sourozence nebo kamarády různého věku do jedné třídy, rozvíjet osobnost dětí přirozenou formou - to je učením se od vrstevníků.

Součástí školy je školní jídelna, kde vaříme obědy pro děti a zaměstance naší mateřské školy a pro děti a zaměstnance Mateřské školy Budíkov.

Ve škole pracuje sedm kvalifikovaných učitelek mateřské školy, dvě provozní pracovnice a tři kuchařky.

Společnými silami usilujeme o ti, aby byly spokojené děti, které naši mateřskou školu navštěvují, i jejich rodiče.
Hlavní cíle

Chceme posílat děti do života správnou, nikoliv však rovnou cestou. Chceme dětem nabízet možnosti, jak tuto cestu hledat a jak po ní jít. Respektujeme pilíře evropské vzdělanosti a chceme dětem pomoci:
učit se učit,
učit se jednat,
učit se spolupracovat,
učit se žít.

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu nazvaného Díváme se kolem sebe.
Tento program zpracoval kolektiv pracovníků školy. Při tvorbě programu jsme vycházeli ze závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z dlouholetých zkušeností a možností školy i personálu.