Mateřská škola:
Na Skalce 623
Humpolec
396 01
 
menu
 
Mateřská škola Na Skalce, Humpolec
 
Mateřská škola je umístěna v okrajové části města, v blízkosti malého sídliště.

Celkem má 4 třídy, každá třída má vlastní hernu, sociální zařízení a šatnu. Ve dvou třídách jsou děti ve věku 3 - 5 let, v dalších dvou ve věku 4,5 - 7 let. Jedna ze tříd je speciálně - logopedická, pro děti s vadami řeči.
Děti jsou v MŠ rozděleny podle věku do tříd, na přání rodičů mohou být zařazeni sourozenci nebo kamarádi do stejné třídy.

Školu navštěvují děti z Humpolce a okolních vesnic.

Budova MŠ je dvoupatrová, v suterénu je školní jídelna a velká tělocvična.

U mateřské školy je velká zahrada se čtyřmi pískovišti. Postranní prostory zaplňují vzrostlé stromy a keře. Je vybavena zahradními průlezkami, houpačkami a kolotočem.


Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje pro děti celodenní stravování.

Mateřská škola má 4 třídy. Kapacita v každé třídě je 28 dětí.
Jedna třída se rozděluje na speciálně logopedickou třídu (do počtu 13) a třídu pro nejstarší děti (do počtu 15).
Celková kapacita mateřské školy je 112 dětí.
1. třída Berušky: 28 dětí
2. třída Kuřátka: 28 dětí
3. třída Sluníčka: 28 dětí
4. třída Motýlci: 15 dětí
5. třída Motýlci: 13 dětí - speciálně logopedická třída pro děti s vadami řeči
Školní vzdělávací program Na Skalce je školička-děti naše sluníčka
Hlavní ideou našeho předškolního vzdělávání je snaha zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu.

Respektovat přirozená práva a potřeby dítěte, podporovat jeho osobní rozvoj, probouzet a rozvíjet jeho možnosti a inspirace, umožňovat mu porozumět okolnímu světu, učit jej žít mezi lidmi, probouzet jeho chuť poznávat, tvořit a učit se.

Měsíční podtémata:
1. Ahoj kamarádi
2. Období jablíčkové vůně
3. Barevný svět
4. Šupiny kapra Pepy
5. V říši ledové královny
6. Těšíme se na karneval
7. Probouzíme jaro
8. Malujeme kuřátka
9. Mámo, máme tě rádi
10.Hurá prázdniny
O děti v mateřské škole pečuje 8 učitelek, všechny mají potřebnou kvalifikaci, dále 2 uklízečky a 3 pracovnice ŠJ.

Do mateřské školy dochází 1x za 14 dnů klinická logopedka, která vede naši speciální třídu pro děti s vadami řeči.