Mateřská škola:
Kampanova 1488
Hradec Králové
500 02
 
menu
 
MŠ, Kampanova 1488, Hradec Králové
 
Představuje se Vám mateřská škola Kampanova a odloučené pracoviště mateřská škola v Albertově ulici . Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ.
Motto naší mateřské školy
" Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole" Robert Fulghum
Koncepce výchovně vzdělávací práce MŠ
 • Hlavním cílem jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý, tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče.
 • Logopedická péče
 • Zajišťujeme bezplatně odbornou logopedickou péči o děti s prostou vadou řeči, kterou provádějí naše učitelky (logopedické asistentky) pod odborným vedením klinického logopeda.
 • Zájmové činnosti
 • Pro zájemce zajišťujeme pěvecký a výtvarný kroužek pod vedením našich učitelek.
 • Ve třídách nejstarších předškolních dětí provádíme elementární seznamování s anglickým jazykem.
  Děti mají možnost rozvíjet schopnosti a dovednosti při práci s počítačem pomocí speciálních programů pro děti předškolního věku.
  Nabízíme poradenskou činnost kineziologie a grafomotoriky.
  Výběr akcí MŠ Kampanova
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky
 • Návštěva základní školy
 • Návštěva hvězdárny
 • Besídka pro maminky ke Dni matek
 • Polodenní výlety
 • Divadelní představení v MŠ
 • Výchovné koncerty
 • Slavnostní rozloučení se školáky
 • Karneval
 • Výběr akcí MŠ Albertova
 • Soutěž o skřítka Podzimníčka
 • Soutěž "Namaluj čerta na zeď"
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Výchovné koncerty
 • Návštěva hvězdárny
 • Polodenní výlety
 • Besídka ke Dni matek
 • Slavnostní rozloučení se školáky
 •