Mateřská škola:
Vepříkov 53
Chotěboř
583 01
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Chotěboř
Vepříkov 53
Chotěboř
583 01
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 569 644 285
E-mail: ouveprikov@seznam.cz
 
Právní forma:
Kontaktní osoba: Zadražilová

1.MŠ Hejnice
 
Naše MŠ má kapacitu 40 dětí a je dvoutřídní.V obou třídách jsou děti od 3-6ti let, neboť ve třídě SLUNÍČEK je prováděna náprava řeči , nejen s dětmi integrovanými, ale i sostatními, které potřebují napravit nějakou hlásku.Třída KOŤÁTEK je zaměřena na výtvarnou výchovu.Celá MŠ je zaměřena na ekologii,funguje zde flétnový kroužek.Důraz klademe na pěkné vzájemné vztahy mezi dětmi.Příkladem je správně fungující rodina, ve které se mají všichni rági,vzájemně si pomáhají,nebojí se požádat o pomoc a respektují se.školní zahrada vybavená pískovištěm, chaloupkou, kolotočem a houpačkami. Také máme přístup na nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je hned vedle školní zahrady. V okolí vesnice je hodně lesů, které často s dětmi navštěvujeme. Příroda je zde krásná, a skýtá množství krás které můžeme obdivovat.
Výchovná činnost Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,, Svět kolem nás“. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, probouzí v dítěti aktivní zájem a chut‘ dívat se kolem sebe. Program je rozdělen do těchto oblastí: - dítě a jeho tělo - oblast biologická - dítě a jeho psychika - oblast psychologická - dítě a ten druhý - oblast interpersonální - dítě a společnost - oblast sociálně kulturní - dítě a svět - oblast environmentální Vzdělávání máme rozděleno do měsíčních témat, které dále zpracováváme na týdenní podtémata a z nich vytváříme denní přípravy.
ZÁŘÍ - Kdo všechno přišel do školy - Škola na nás volá, Mám kamarády, Tady jsem doma. ŘÍJEN - Sklízíme plody podzimu - Na poli, Na zahradě, V lese LISTOPAD - Když padá listí - Co umí vítr a déšt‘, Moje tělo a zdraví, Když kamarád stůně PROSINEC - Těšíme se na Ježíška - U nás doma s Mikulášem, Jdeme z pohádky do pohádky LEDEN - Paní zima jede - Zimní hry a sporty, Půjdu k zápisu, Masopust ÚNOR - Objevujeme svět kolem nás - Hádej, čím jsem, Co děláme celý den a celý rok, Čím Cestujeme, Řeky a moře BŘEZEN - Jak se rodí jaro - Jaro v trávě, Když jaro ťuká, Jaro na zahradě, Svátky DUBEN - Moje zvířátko - kde má domov - Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata, kdo žije u potoků, řek a rybníků, která zvířátka žijí ve volné přírodě. KVĚTEN - Když všechno kvete - Máme se rádi s mámou a tátou, naše maminka má svátek Jak je barevná kvetoucí příroda ČERVEN - Co už umím - Jak oslavujeme svátek dětí, Kniha je studnice moudrosti, Planeta Země, Hurá na prázdniny
Akce s rodiči - karnevaly ve spolupráci s místními hasiči-mikulášský zimní - vítání občánků - kulturní program ve spoluprácí se SPOZ při OU Vepříkov - společné vánoční pracovní odpoledne - zdobení stromečku, vytváření ozdob, besídka dětí, posezení u kávy a cukroví, poslech koled - společné odpoledne u příležitosti svátku maminek - besídka, společná práce, posezení u kávy a cukroví - rozloučení s předškoláky
Telefonní kontakt 569644338, 724788343
E-mail: ouveprikov@seznam.cz