This is alternative content.

 
 
 
 
  Mateřská škola:
U slunečních hodin
Říčany
251 01
   
 
Mateřská škola U Slunečních hodin
 

Mateřská škola U Slunečních hodin ve Štefánikově ulici se nachází téměř ve středu města Říčany a je snadno dostupná pěšky i autobusy MHD. Disponuje rozlehlým školním pozemkem se vzrostlou zelení, který projde v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Zahrada v přírodním stylu. 

Zrenovovaná budova školy je pavilonová, všechny pavilony jsou dvoupodlažní a nachází se v nich 7 tříd.

Kapacita školy je 173 dětí. Všechny třídy v MŠ jsou heterogenní.

Celkové zaměření školy na environmentální výchovu, vzdělání a osvětu směřuje k rozvoji osobnosti dítěte tak, aby si dokázalo uvědomit své postavení v přírodě, svou zodpovědnost vůči přírodě a aby dokázalo přiměřeně věku maximálním způsobem využít svých fyzických, intelektuálních a tvořivých schopností k předcházení a řešení problémů životního prostředí a životního stylu obecně.

Výchovně vzdělávací práce se odvíjí od Školního programu pro předškolní vzdělávání, který nese název SLUNÍČKA OD HODIN aneb Pojďte děti, budeme si hrát.

Vedle široké škály běžných „školkových“ aktivit, kdy jsou vždy upřednostňovány kladné pocity dětí z pobytu v MŠ (radost, spokojenost, pocit bezpečí,splněná přání, touha po poznání), se mohou děti v průběhu roku těšit mimo jiné na plavecký výcvik v Aquapalace v Čestlicích, návštěvy solné jeskyně, vzdělávací programy Ekocentra Říčany, které většinou probíhají v přírodě, na řadu divadelních představení, výlety, zahradní slavnosti nebo pětidenní Týden cestovatelů.

Mateřská škola zprostředkovává zájmovou činnost, kterou poskytují externí lektoři.

Kontakt:  Mateřská škola U Slunečních hodin

Štefánikova 1616, Říčany                           

telefon: 323 604 373

e-mail:   jarmila.sebkova@ms.ricany.cz