Mateřská škola:
Křižíkova 56
Praha 8 - Karlín
18600
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Praha 8 - Karlín
Křižíkova 56
Praha 8
18600
Amenity School s.r.o.
Telefon, email, www :
Telefon: 732 709 404
E-mail: info@skolka-amenity.cz
www: skolka-amenity.cz
 
Kontaktní osoba: Bc.Helena Grubauerová

Amenity School s.r.o.
 
Naše soukromá mateřská školka bude od ledna 2012 zařazena do sítě škol, vzdělávání zde probíhá v souladu se školským zákonem. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, anglický jazyk je nabízen v průběhu celého dne formou přirozeného osvojování, vzdělávání dětí probíhá v českém jazyce. Výuka je rovnoměrně rozložena do celého dne, odpoledne vyplňují zájmové kroužky. Dětem je zajištěna odborná pedagogická péče, popřípadě individuální vzdělávací plán.
Strategii vzdělávání jsme založili na pedagogice zkušených průkopníků obohacené osvědčenými principy alternativní pedagogiky. Cesta, kterou vám nabízíme, vede k dítěti. Leží na ní hodnoty, výzvy, překážky. Je to nabídka vlídným způsobem pomoct dětem na začátku jejich životní cesty, zprostředkovat jim životní a světonázorové postoje, které sami zastáváte.
Veškeré prostory MŠ odpovídají požadavkům vyplývajících z vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání plně umožňuje aktivity pro volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu i tělesné aktivity. Školka je vybavena novým a moderním nábytkem, který zohledňuje nejen tělesnou výšku dětí, ale i jejich individuální potřeby.